~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
............"Καθόμουν και έκλαιγα για την Ελλάδα. Παναγιά μου βοήθα και αυτή τη φορά τους Έλληνες". Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

ΕΛΛΑΔΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία στην Ελλάδα. Ελληνικός Πολιτισμός

ΕΛΛΑΔΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία στην Ελλάδα. Ελληνικός Πολιτισμός
ΕΛΛΑΔΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία στην Ελλάδα. Ελληνικός Πολιτισμός

Μετάφραση [Translate]

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΝΗΜΩΝ

Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού

διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα

Όψεις της Επανάστασης του 1821

Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2015
Αμφιθέατρο Ιωάννη Δρακόπουλου, Κεντρικό κτίριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε το πρόγραμμα
πατήστε το κουμπί "Κατέβασμα αρχείου" ακριβώς από κάτω, αριστερά~~~~~~~~~~~~~


ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΑΘΗΝΑ, 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 12 Ιουνίου
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10.00 Ίκαρος Μαντούβαλος, πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Χαιρετισμός
10.10 Χρήστος Λούκος, εκ μέρους της Οργανωτι­κής Επιτροπής, Οι στόχοι του συνεδρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρωινή συνεδρία
Πρόεδρος: Χριστίνα Κουλούρη
10.30 Κώστας Λάππας, Το «Σχολείο» της Φιλι­κής Εταιρείας
10.50 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Οι προκηρύξεις του Αγώνα
11.10 Συζήτηση
11.30 Διάλειμμα

Μεσημβρινή συνεδρία
Πρόεδρος: Χριστίνα Αγριαντώνη
12.00 Παναγιώτης Στάθης, Οι χριστιανοί ένοπλοι της Ρούμελης στις αρχές της Επανάστασης: ατομικές στρατηγικές και επαναστατικά προ­τάγματα
12.20 Γιάννης Κόκκωνας, Πολιορκία και άλωση της Τριπολιτσάς: η μαρτυρία του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου για τις διαπραγματεύσεις και το 
«ρεσάλτο»

12.40 Ειρήνη Καλογεροπούλου, Ζητήματα ανεφοδιασμού και πειθαρχίας στο πολιορκούμενο φρούριο της Πάτρας (1821­-1825): η μαρτυ­ρία του στρατιωτικού διοικητή Γιουσούφ Μου­χλίς πασά
13.00 Συζήτηση

13.20 Γιώργος Κουτζακιώτης, Μια αφανής εξέγερση νησιωτών στη γειτονιά του Kαπουδάν πασά: αρχεια κή τεκμηρίωση των γεγονότων της Σα­μοθράκης
13.40 Δημήτρης Δημητρόπουλος, Πρόσφυγες, κα­ταδρο μείς και καθημερινότητα των παράκτι­ων οικισμών στα χρόνια του Αγώνα. Πειρατές στη στεριά;
14.00 Συζήτηση

Απογευματινή συνεδρία
Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης
18.00 Γιάννης Σπυρόπουλος, Βεντέτες «υπέρ πί­
στε ως και πατρίδος»; Ενδοχριστιανική βία και πολιτική στα Σφακιά στις παραμονές του 1821
18.20 Αντώνης Διακάκης, Μια πόλη σε κίνηση: οι πληθυσμιακές μεταβολές στην πόλη του Μεσολογγίου κατά την Επανάσταση του 1821
18.40 Διονύσης Τζάκης, Η πρόκληση του πολέμου, οι προσαρμογές των κοινοτικών θεσμών και η αναδιάταξη των σχέσεων εξουσίας στην επα­ναστατημένη Πελοπόννησο
19.00 Συζήτηση
19.30 Διάλειμμα

Βραδινή συνεδρία
Πρόεδρος: Όλγα Κατσιαρδή ­Hering
19.50 Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός στην Αγκώνα (Δε­κέμβριος 1822-­Ιούλιος 1824)
20.10 Σίμος Μποζίκης, Τα φορολογικά έσοδα στην Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της Επανά­στασης
20.30 Διονύσης Μοσχόπουλος, Διαμόρφωση κρά­τους δικαίου κατά την Ελληνική Επανάστα­ση: κανονιστικές και λειτουργικές όψεις
20.50 Συζήτηση

Σάββατο, 13 Ιουνίου
Πρωινή συνεδρία
Πρόεδρος: Ίκαρος Μαντούβαλος
10.30 Ελένη Κωβαίου, Ιστορία των Νεοελληνικών Γραμμάτων: συγγραφικές απόπειρες στον γερ­μανόφωνο χώρο την εποχή της Επανάστασης
10.50 Σοφία Ματθαίου, «Πεπαιδευμένοι πατριώ­ται» στην υπηρεσία της Επανάστασης
11.10 Συζήτηση
11.30 Διάλειμμα

11.50 Αλεξάνδρα Σφοίνη, «Επανάσταση»: χρήσεις
και σημασίες της λέξης στα κείμενα του ’21
12.10 Νάσια Γιακωβάκη, Κοινή γνώμη και Ελλη­νική Επανάσταση
12.30 Συζήτηση

Μεσημβρινή συνεδρία
Πρόεδρος: Κατερίνα Δέδε
12.50 Βάλλια Ράπτη, Οικογενειακές συμμαχίες και επιγαμίες στα χρόνια της Επανάστασης του 1821
13.10 Χρήστος Λούκος, Ερωτικές σχέσεις και σε­ξου αλικές πρακτικές κατά την Επανάσταση του 1821
13.30 Συζήτηση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Νάσια Γιακωβάκη, επίκουρη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Δημήτρης Δημητρόπουλος, διευθυντής ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Αντώνης Διακάκης, υποψήφιος διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ειρήνη Καλογεροπούλου, υποψήφια διδάκτορας Οθωμανικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Βοσπόρου
Γιάννης Κόκκωνας, αναπληρωτής καθηγητής, Ιόνιο Πα νε­πιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και
Μουσειολογίας
Γιώργος Κουτζακιώτης, εντεταλμένος ερευνητής, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ελένη Κωβαίου, υπεύθυνη Κλειστών Συλλογών της Βιβλιοθή­κης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Κώστας Λάππας, πρώην διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών
Χρήστος Λούκος, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρή­της
Σοφία Ματθαίου, εντεταλμένη ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστο­ρικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, διευθυντής ερευνών, Ινστιτούτο
Ιστορικών Ερευ νών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Διονύσης Μοσχόπουλος, επίκουρος καθηγητής, Ιόνιο Πα­νεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Σίμος Μποζίκης, εκπαιδευτικός, υποψήφιος διδάκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ομότιμος διευθυντής ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βάλλια Ράπτη, υποψήφια διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, συνεργάτιδα Ινστι­τούτου Ιστορικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Γιάννης Σπυρόπουλος, μεταδιδακτορικός ερευνητής, Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiati­ques, CETOBaC (EHESS, CNRS, Col lège de France)
Παναγιώτης Στάθης, ιστορικός, υποψήφιος διδάκτορας, Πα­νεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αλεξάνδρα Σφοίνη, εντεταλμένη ερευνήτρια, Ινστιτούτο
Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Διονύσης Τζάκης, λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νάσια Γιακωβάκη
Δημήτρης Δημητρόπουλος
Γιάννης Κόκκωνας
Κώστας Λάππας
Χρήστος Λούκος
Σοφία Ματθαίου
Παναγιώτης Μιχαηλάρης
Παναγιώτης Στάθης

Οι εικόνες στο πρόγραμμα είναι τμήματα τοιχογραφιών του Μεγάρου της Βουλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου